Hem

Kallelse till Årsmöte i Frinnarydsbygdegårdsförening.

Söndagen den 25 April Kl 14.00 i Bygdegårdsparken. Vill man ta del av handlingar (verksamhetsberättelse, bokslut och revitionsberettelse) innan mötet går det bra att kontakta Birgitta Kellner Tel: 070 382 03 54 för att läsa detta.

På gång...


Välkommen på fredagsfika

varje fredag

kl 11:00

____________


 

___________

 

Fler programpunkter och mer information

finner du under

"På gång"!